Project book

Hey! I have quite an announcement for you, I am accually writing a book. I’ve been thinking about it for quite a while, but now it is happening. I had the luck, that my graphic studies requires a personal book. My teacher is available helping me with the technical part. I am currently writing chapters on pages, and in the future I will convert them to indesign. I am really excited about this! Btw, my deadline is in late May!

Stay tuned for more information!

 

Hej! Jag kommer med stora nyheter! Jag håller på och skriver min första bok! Jag har tänkt på detta under en lång tid, och nu händer det. Jag hade tur, mina studier kräver att göra speciellt en personlig bok. Min lärare finns där för den tekniska delen. Jag håller på och skriver kapitel på pages, och senare skall jag lägga upp dem i indesign. Jag är väldigt ivrig över detta, och juste, deadline är i sen maj månad.

Hör efter ny information!

 

I am 25

Today I turn 25 years old. Had to cancel the party because of obvious reasons, the virus. Still, I had a wonderful birthday with my family and I want to thank them and everyone who’s rememeberd me today! Love you loads.

Idag blir jag 25 å gammal. Vi måste inhibera mitt kalas, eftersom självklara orsaker, viruset. Hade ändå en fantastisk födelsedag med min familj. Jag vill tacka dem och alla som kommit ihåg mig idag!