First pointe-shoe class

First pointe shoe class, check! This has been a very long dream for me, to go en-pointe. My teacher gave me permission for pointe last week, and now I am in class. I was beyond excited! I have worked several years for this.

Our teacher is so kind, and she really took her time for me today, checking I did everything in a correct way. We started today with some very basic stuff at the barré, such as releves en pointe. Cannot wait for the next class.

Första pointeshoe klassen, check. Detta har varit en väldigt lång dröm för mig, att gå en-pointe. Min lärare gav mig lov förra veckan, och nu är jag i klass. Allt var väldigt spännande, jag har ju jobbat flera år för detta.

Vår lärare är så jätte trevlig, och hon tog verkligen sin tid för mig idag. Hon kollade att jag gjorde att på rätt sätt. Idag började vi med riktigt simpla övningar för mig, som t.ex. releves på tå. Kan knappt vänta till nästa klass!

En pointe

I got my first pointe shoes! Went to Helsinki with my mom, and I popped in at the dance shop and tried out different pairs.. This pair is the first I tried on. I also tried multiple other brands and types, such as bloch, some french company etc. We ended up with the first pair after all. These are russian pointe pointe shoes indeed. Also bought some elastic, ribbon and toepads witch are necessary. Today I have my first pointe shoe class. We are en pointe 15 minutes after normal class, which is the new class I told you about previously. The normal class was very nice, but it was quite a tuff one, because some of the people there had danced all their lives. Although, everyone did at their own level.

 

Jag fick mina första pointe shoes! Jag var i Helsingfors med min mamma och besökte den lokala dansbutiken Piruetti. Skorna ni ser på bilden var de första jag provade på. Vi gick igenom många olika märken och typer av skor, som tex bloch, och något franskt märke jag inte minns namnet på. Det blev till slut ändå det första paret jag provade – ryska skor från märket russian pointe. Jag köpte också gummiband, satin band och tåpadding, vilka är nödvändiga. Idag är min första pointe klass. Vi står på hårda skor 15 minuter efter den vanliga klassen. Jag talar alltså nu om den nya klassen jag nämnde tidigare! Jag gillade torsdagsklassen väldigt mycket, med tempot var ganska tufft. Alla gjorde dock efter sin egen kapacitet. 

Update

Yesturday I was back in the ballet class here in Porvoo. It was exactly how I did remember it. Nothing’s really changed. Our teacher is this lovely older lady, she’s quite strict, but nice and friendly aswell. The classes are quite extensive, we do barré, center work, stretching and choreo. I am more comfortable at the barré than in the center If I am really honest. But I still like everything equally.

On Thuersday I have a totally new class that I am attending. The class, the teacher and the group will all be completely new for me, but I am very very excited. I am gonna keep you updated how it went.

Igår var jag tillbaka i balettklassen här i Borgå. Det var exakt så som jag mindes. Ingenting har riktigt förändrats. Våran lärare är en äldre dam, som är ganska strikt, men är också trevlig. Klassen jag går på är ganska omfattande. Vi gör barré, centerövning, stretching och koreografi. Om jag skall vara helt ärlig, är jag mycket mer bekväm vid barrén (stången), än vad jag är i mitten av golvet. Jag gillar dock allt lika mycket.

På torsdag har jag en helt ny klass som jag skall gå på. Platsen, läraren och gruppen kommer vara helt ny, men jag är jätte ivrig. Jag håller er uppdaterade hur det gick!

 

Salsa high heels

I bought a pair of high heels, because I actually don’t even own a proper pair. I went for dancing high heels, because since they’re made for dancing, the are really comfortable. I will use these for dancing, but also for better occasions, like parties etc. They have a 6 cm heel, so not too high, and the heel gets wider to the floor, so they’re more stable.

 

Jag köpte ett par högklackade! Egentligen äger jag inte ett enda ordentligt par. Skorna jag valde var från en dansbutik, och eftersom de är gjorda för dans, så är de väldigt bekväma. Dessa tänker jag använda till dans, men också finare tillfällen, fester etc. Klacken är 6 cm, så inte för hög, och klacken blir bredare nertill, vilket ger lite stabilitet för skon.

Happy new year 2020

Happy new year 2020! It’s a new year now. A new year with countless of opportunities, new friends to make, loads of happiness, laughter and tears! Make this year really special! Live how you wanna live, and don’t let anybody tell you any different.

Gott nytt år 2020! Det är ett nytt år nu! Ett år med massor av möjligheter, nya bekantskaper som skall knytas, massa lycka, skratt och tårar. Gör detta året riktigt speciellt! lev så som du vill leva, och låt ingen annan berätta åt dig hur det är.

At 00.00 o’clock from my apartment balcony

Disco at taidetehdas – Porvoo

Me and my very dear friend had dinner at Rosso’s.

Our main menu

and dessert! My friend had pannacotta with berries, and i had white chocolate with cookies and honey.

Christmas 2019

Merry Christmas everyone! We had a lovely christmas at home with my family. Here I insert some pictures of our christmas eve … Hope you all had had a very merry christmas aswell!

God Jul alla! Vi hade en härlig jul i min familj. Här kommer några bilder från våran jul. Jag hoppas ni alla hade en hjärtligt god jul ävenså! 

Handmade secondhand bargin

I was with my dear friend on secondhand the other day. Secondhand shopping is something I do quite often. One reason for that is, that H&M, Vero Moda… etc, sell clothing that is in fashion at the time, but when you go thrift shopping, you can find anything! From secondhand stores you can find rare clothing, and build up your very own style. On top of that, to shop in thrift stores – is good for the environment, AND it is affordable. You can find brand clothing for a very good price.

This time I found this little knitted bag that seems to be handmade, for 5 euros. It was a good size bag and very cute!

Jag var med min kära vän på secondhand några dagar sen. Att gå på loppis gör jag ganska ofta.. En orsak till det är, att tex H&M, Vero Moda etc, säljer kläder som är i mode. När du går på secondhand, kan du finna vad som helst. Du kan hitta ovanliga kläder, och skapa din alldeles egna stil. Dessutom är det miljövänligt att shoppa secondhand, och det är förmånligt. Du kan hitta märkeskläder för riktigt billigt.

Denna gång hittade jag en liten virkad väska, som antagligen är hemgjord, för 5 euro. Den var just passlig storlek, och ganska söt!